مرکز افتتاحیه
مرکز افتتاحیه روبان قرمز ،اولین و تنها موسسه منسجم برگزاری افتتاحیه مجموعه های تجاری،تفریحی و اداری در سراسر کشور می باشد که از سال 1385 فعالیت خود را با سه زمینه فعالیت شروع نموده و با استعانت از خداوند متعال امروز با بیش از 11 مورد فعالیت و رزومه بیش از 350 مورد افتتاحیه مجموعه های  بزرگ و کوچک در حال گسترش  فعالیت های خود می باشد.
مرکز افتتاحیه روبان قرمز جهت ارتباط سریع تر و راحت تر با مجموعه های در حال افتتاح سه مرکز را در سه نقطه جغرافیایی کشور(شمال،مرکز،جنوب) یعنی شهرهای تهران،اصفهان و شیراز مستقر نموده است.
این مرکز در سال 1385 تحت عنوان موسسه فانتزی بالونا فعالیت خود را در قالب جشن ها،مراسم و همایش ها و افتتاحیه ها شروع و در سال 1391 با توجه به گسترش احداث مراکز تجاری و تفریحی در سراسر کشور با راه اندازی مرکز تخصصی افتتاحیه روبان قرمز تمرکز خود را بر روی برگزاری هرچه بهتر جشن افتتاحیه این مجموعه ها بیشتر نموده است.
امید است با استقبال هر چه بهتر مشتریان این مرکز نیز فعالیت های خود را در جهت هرچه بهتر نمودن برگزاری جشن های افتتاحیه گسترش دهد.

© Red Ribbon Openingcenter. All Rights Reserved.