مرکز افتتاحیه

تشریفات و پذیرایی از میهمانان افتتاحیه

: این فعالیت با تنوع بالای مدل های چیدمان و با نظر کارفرما و تعداد میهمانان افتتاحیه صورت میگیرد و پذیرایی در آنها با استفاده از کادر کار آزموده مهمانداران مرکز صورت میگیرد. منوی پذیرایی یا بعضا شام مراسم یا حتی نحوه ی پذیرایی از میهمانان ویژه(VIP) مراسم در جلسات حضوری با کارفرما مورد توافق قرار میگیرد.

تماس با مرکز افتتاحیه روبان قرمز

نام  
ایمیل یا تلفن
موضوع  
متن
© Red Ribbon Openingcenter. All Rights Reserved.