مرکز افتتاحیه

نورپردازی و استیج تخصصی افتتاحیه

نورپردازی افتتاحیه ها شامل نورپردازی های رنگی فضای بیرون مجموعه ها و معابر عمومی یا اختصاصی جلو آن ها می باشد که به صورت کامل و با استفاده از 15 مدل دستگاه نورپردازی به روز در حلول جشن افتتاحیه از جلوی نمای بیرونی مجموعه ها صورت می گیرد.
منظور از استیج مراسم نیز طراحی و مونتاژ استیج سیاری می باشد که جهت برگزاری برنامه های مختلف جشن افتتاحیه (کنداکتور برنامه) به همراه مجری مراسم در طرح های نوین LED مستقر می گردد که شامل ساختار استیج،مجری،صدابرداری،گل آرایی،طراحی کنداکتور جشن و قرعه کشی ها می باشد.

تماس با مرکز افتتاحیه روبان قرمز

نام  
ایمیل یا تلفن
موضوع  
متن
© Red Ribbon Openingcenter. All Rights Reserved.