مرکز افتتاحیه

آتش بازی الکتریکی و نور افشانی هوایی

در این فعالیت از آخرین متد روز آتش بازی زمینی cool fire الکتریکی استفاده می گردد که در 8 مدل و در لحظه رونمایی از مجموعه ها صورت می گیرد و پس از آن نورافشانی های هوایی که اصلی ترین و جذاب ترین قسمت هر افتتاحیه می باشد.

تماس با مرکز افتتاحیه روبان قرمز

نام  
ایمیل یا تلفن
موضوع  
متن
© Red Ribbon Openingcenter. All Rights Reserved.