مرکز افتتاحیه

شوت کاغذ با دستگاه PCO

: این فعالیت در لحظه رونمایی از مجموعه و یا در کنار استیج مراسم صورت میگیرد که در آن از دستگاه گازی پر قدرت پرتاب کاغذ استفاده می گردد.

تماس با مرکز افتتاحیه روبان قرمز

نام  
ایمیل یا تلفن
موضوع  
متن
© Red Ribbon Openingcenter. All Rights Reserved.